תיאטרון תמונע בית ליוצרים וקהל  - TMUNA
azaner
הטור האישי של נאווה צוקרמן

28/3 שבת 12:00 65 ₪
מלחמה(ושלום) נ"צ 2
יום שישי 27.3.2015 20:00
יום שבת 28.3.2015 12:00
יום ראשון 29.3.2015 19:00
28/3 שבת 17:00 65 ₪
מלחמה(ושלום) נ"צ 3
יום שישי 27.3 12:00
יום שבת 28.3 17:00
28/3 שבת 20:00 65 ₪
מלחמה(ושלום) נ"צ 1
יום שישי 27.3.2015 14:00
יום שבת 28.3.2015 20:00
פסטיבל א-ז'אנר
א-ז'אנר מלחמה (ושלום).
פסטיבל א-ז'אנר

26-29.3.2015

אפרים שמיר
אורחים מיוחדים: יצחק קלפטר, קרן מלכה, אמיר שהסאר, יוסי פיאמנטה
28.3 שבת 22:00
95 ₪/ 85 ₪ במכירה מוקדמת