Mixed Media


מאת: מיכל דביר

ספטמבר 2016
2 הצגות

המופע עוסק בתחימות עצמיות ותחימות חברתיות. אנו מקיפים את עצמנו ברעיונות ואמונות, בהתניות ונורמות חברתיות, בחוקים וכללי התנהגות המצרים את מרחב הפעולה שלנו, חולשים על כל תחומי חיינו וקובעים ומקבעים את התנהלותנו.

אנו שואפים לחיים חופשיים אך חיים בתוך גבולות מוגדרים וברורים אשר התפתחו במטרה לשמור על מוסריותה וארגונה של החברה. גבולות אלה תופסים בחיינו מקום גדול בהרבה מתפקידם המקורי וכיום הם שולטים בנו ומגבילים את חיינו באופן כמעט מוחלט.

במהלך המופע אנחנו מבררות מהם האופנים השונים שבהם אנחנו תוחמים וכולאים את עצמנו ואת הסובבים אותנו, ועל אלו אמונות תחימות אלו מתבססות. מהו תפקידן של אמונות אלו בחיינו. מדוע אנחנו מתעקשים לשמרן. כיצד ייראו חיינו אם נשתחרר מהן, ואם הדבר בכלל אפשרי...

 

מאת: מיכל דביר | בהשתתפות: שרון טל, מיכל דביר | יעוץ אמנותי: יאיר ורדי | וידאו ועריכת סאונד: יואב רודה תודות: נאוה צוקרמן, יאיר ורדי, תיאטרון תמונע, עלית קרייז

 

המופע זכה לסיוע ממועצת הפיס לתרבות ולאומנות. 

 

מפעל הפיס
עבור לתוכן העמוד