?Paradies Now

הגדל

 

                     Komuna/Warszawa

                                                           

 

Paradies Now, הופעה מהפכנית בזמנה (Leaving thater ניו-יורק 1968), בה שחקנים עירומים קוראים למהפכה כאן ועכשיו, הייתה לאייקון מכונן של מהפכנות. ברימייק העכשווי של ההופעה הקלאסית של 1968, קומונה/ורשה חוקרים האם השתנו הזמנים מאז בתיאטרון ובפוליטיקה. מה מחויב לאמנות שיתופית ומה בגדר "שואו" בלבד. האם יש טעם באמנות בה הקהל נוטל חלק, באילו דרכים נכשלה האמנות בשינוי העולם. מהו גן העדן העכשווי?                                              

לפני שנתיים פונה תיאטרון ה Leaving Theater מבניינו בניו יורק. מותה של מייסדת הקבוצה, יהודית מאלינה, באפריל 2015 הוא מחד סופה של תקופה ומאידך הזדמנות לחידושו של תיאטרון פוליטי. התיאטרון החי היא קבוצת תיאטרון נסיונית שנוסדה בניו יורק בשנת 1947, יהודית מאלינה מייסדת הקבוצה הייתה תלמידתם הגרמניה של ארווין פסיכטור וגוליאן בק, הצייר האקספרמנטלי. התיאטרון נודע בעולם ביחסו הבלתי מתפשר לאסטטיקה, פסיכולוגיה ויצירה משותפת. המופעים היום רדיקלים הן בצורתם והן בתוכנם האנרכיסטי פציפיסטי. "התיאטרון החי" השפיע רבות על תנועת התיאטרון האוונגרדי בעולם. כבר בשנות ה-60 היה הקהל שותף פעיל במופעים. עבודתם התיאטרלית התמקדה בשינוי - מעבר מתחרות הישגית היררכית לשיתוף פעולה קהילתי. כל מופע היווה נצוץ לשינוי חברתי.

                                               

הרימייק העכשווי של קומונה/ורשה מושפע מעיקרון הרימיקס. ה"רימיקס" מגיע מתחום המוסיקה והוא אינו ביצוע מחדש של קטע קיים אלא יכול לבחור קטעים מן המקור ולתת להם פרשנות חדשה ולשלב את המקור כציטוט. הרימיקס הוא קטע חדש המחוייב למקור בצורה ובתוכן, מנהל דיאלוג איתו ומעניק משמעות חדשה. הרימיקס של קומונה/ורשה מעניק פרשנות אוונגרדית תיאטרלית ונוגע במחול, קולנוע וספרות.

 

קומונה/ורשה היא קבוצת תיאטרון עצמאית קולקטיבית העובדת במדיות שונות וידועה במחקר של פרפורמנס, מוזיקה אינסטליישן ואמנות דיגיטלית. הקבוצה מחפשת אחר צורות ופורמטים חדשים של ביטוי ותפיסה ביקורתית הן בעיני היצירה והן בעיני הקהל. הפרוייקטים שלהם כוללים מופעים, אירועים, פסטיבלים והפקות מקור המציבים אותם כמרכז התרבותי העכשווי המרכזי בורשה. ביקורם של קומונה/ורשה בישראל הינו תחילתו של שיתוף פעולה בין הקבוצה, תיאטרון תמונע ותיאטרון הזירה בירושלים.

 

 

        

 

    

עבור לתוכן העמוד