WHAT THE FUCK

הגדל
העבודות של נדב בן נון מתריסות כנגד תפישות המניחות שמשמעות היא דבר שנובע מבפנים: תוך שהוא מטשטש את הגבלות בין מחשבה חופשית לשירה, בין אסוציאציה לתסריט, בין הופעה לבין משחק, מציג בן נון פואטיקה שלא מבקשת לחשוף ארוע מחולל אלא כזו המתעניינת בהצגה מחדש של האפשריות שטמונות בבחינת הגבולות של סגנונות כגון "ארס פואטיקה", "קולאז", "גל חדש" "קומדיה" "טרגדיה" ו"ריאליזם פואטי".
עבור לתוכן העמוד